Östadkulle LBR © 2010

Maskiner

Sådd

Sådd utföres med Väderstad Rapid Super XL med frösålåda.

Sådd utföres oftast efter plöjning och en harvning men kan mycket väl ske direkt i plöjd tilta eller som direktsådd i stubb. Om man har planer på direktsådd så tag kontakt med oss för att diskutera förutsättningarna. Hjälpsådd av nytt gräs i en redan befintlig vall kan ske med ett gott resultat. Rapidsådd är oftast självfinansierande dvs. skördeökning + inbesparad diesel vid eget arbete betalar oftast hela rapidsådden.

Strängläggare

Anlita gärna vår pöttinger strängläggare. Du får en porös, luftig och mycket homogen sträng utan sk. klunkar av blött material, detta är en mycket viktig del för att få ett bra foder och välformade balar. Arbetsbredden är maximalt ca 8 meter och ställs in hydrauliskt. En jämn och välformad sträng ökar kapaciteten på pressningen vilket i sin tur leder till att man får ett mer homogent foder. Vid goda markförhållanden ligger kapaciteten på ca 5ha/tim.

Slåtterkrossning

Vi kör med en front monterad och en sid monterad slåtterbalk, arbetsbredden blir då 6.80 meter, alternativt kör vi med en maskin. Vi bredsprider gräset för att man får en snabbare förtorkning av gräset ca 10-20% per dag. Detta tillsammans med strängläggningen ger ett utomordentligt  bra och hygieniskt foder, man uppnår en mycket större jämnhet i foderkvalité

Rundbalspressning

Rundbalspressning utför vi med Mchale Fusion 3+ med mantelfilm om så önskas. Detta är Claas entrepenad maskin och har en extremt hög kapacitet, utan att tumma på kvaliteé.
Vi har flera alternativ på snittning av gräset. Grund knivarna är 0, 12, 13 eller 25 knivar. Föredrar man en bal med längre material men ändå snittat så använder vi färre antal knivar. Vanligtvis så lägger vi 8 lager med sträckfilm på en normal bal om inget annat önskas.

Mini lastmaskin

På gården har vi en smidig midjestyrd Abelco 1,7 ton lastmaskin. Med sin kompakthet och smidighet kommer den in på trånga utrymmen där en traktor eller lastmaskin är för stor.
Anlita minilastaren för varierande arbeten, såsom utgödsling, schaktning och snöröjning/flyttning.

Traktorer

Självklart kör vi med moderna traktorer som är av högsta kvalitet! Traktorerna är anpassade till våra sysslor och med vårt miljötänk så ska de vara bränslesnåla.
Vi kör John Deere och Fendt.

Hem   |   Om företaget   |   Tjänster   |   Till salu   |  Aktuellt   |   Maskiner   |   Kontakt