Östadkulle LBR © 2010

Tjänster

Östadkulle LBR är ett mångsidigt företag med ett brett utbud av tjänster. De tjänster vi inte själva utför kan vi oftast vidareförmedla då vi har ett brett kontaktnät. Vi utför:

Till vår hjälp har vi en maskinpark bestående av cirka 20 maskiner av hög kvalitet. Vi har både traktorer och lantbruksmaskiner av olika slag som vi använder i vårt arbete.

Maskiner:

Strängläggare:
Anlita gärna vår strängläggare. Du får en porös, luftig och mycket homogen sträng utan sk. klunkar av blött material, detta är en mycket viktig del för att få ett bra foder och välformade balar. Arbetsbredden är maximalt ca 9 meter och ställs in hydrauliskt. En jämn och välformad sträng ökar kapaciteten på pressningen vilket i sin tur leder till att man får ett mer homogent foder. Vid goda markförhållanden ligger kapaciteten på ca 5ha/tim.

Slåtterkrossning:
Vi bredsprider gräset för att man får en snabbare förtorkning av gräset ca 10-20% per dag. Detta tillsammans med strängläggningen ger ett utomordentligt bra och hygieniskt foder, man uppnår en mycket större jämnhet i foderkvalité

Rundbalspressning:
Rundbalspressning utför vi med Mchale Fusion 3+ med mantelfilm om så önskas. Detta är Mchale entrepenad maskin och har en extremt hög kapacitet, utan att tumma på kvaliteé.
Vi har flera alternativ på snittning av gräset. Grund knivarna är 0, 12, 13 eller 25 knivar. Föredrar man en bal med längre material men ändå snittat så använder vi färre antal knivar. Vanligtvis så lägger vi 8 lager med sträckfilm på en normal bal om inget annat önskas.

Traktorer:
Självklart kör vi med moderna traktorer som är av högsta kvalitet! Traktorerna är anpassade till våra sysslor och med vårt miljötänk så ska de vara bränslesnåla.
Vi kör John Deere.

Östadkulle LBR hjälper gärna till med kalkylering och svarar om det är lönsamt att leja in en specifik maskintjänst eller delar av en produktionskedja. Tag gärna kontakt med oss - tillsammans planerar vi så att den maskintjänst ni efterfrågar blir så effektiv som möjligt och att det inte ”går pengar i onödan” för er. Små förberedelser och god planering kan spara stora pengar!

Tag gärna kontakt för mer information och kostnadsförslag.

Hem   |   Om företaget   |   Tjänster   |   Till salu   |  Aktuellt   |   Maskiner   |   Kontakt